Online Caribbean Stud Poker Strategi

Online Caribbean Stud Poker Strategi

Det finns en kategori av bordsspel på onlinekasinon som är baserade på pokerhandrankningar. Caribbean Stud Poker är den mest populära av avhandlingar. Det är ett enkelt men spännande spel som innebär både tur och skicklighet. Lyckligtvis ligger kunskapen i det enda beslutet du måste göra. Om du vill ha högre avkastning på sikt måste du behärska strategin som är inblandad i detta beslut.

Först måste du vara medveten om spelet. Du startar online Caribbean Stud Poker-spelet genom att placera ante-insatsen. Du kommer att bli utrustad med en hand med fem kort, alla är uppåtvända. Återförsäljaren är utrustad med ett kort uppåt. På vissa onlinekasinon handlar återförsäljaren fem kort, men endast en av dem är uppåt. Baserat på de exponerade korten bestämmer du om du vill lägga eller höja. Om du viker så förlorar du ante-insatsen och spelet avslutas. Om du höjer måste du lägga en andra satsning, vilket är dubbelt så mycket som ante-insatsen. Återförsäljarens balanskort exponeras då. Återförsäljaren måste ha en ess och en kung eller bättre hand för att kvalificera sig. Om dealern misslyckas med att kvalificera dig betalas du ens pengar på ante-insatsen men den andra insatsen trycker på. Om återförsäljaren kvalificerar händerna jämförs med vanliga pokerhandrankningar. Om dealern har den bättre handen förlorar du båda satsningarna. Om båda händerna är av samma rang, trycker båda satsningarna. Om du har den bättre handen betalas du ens pengar på ante satsningen och den andra insatsen betalas enligt din hand ranking enligt vad som anges i utbetalningstabellen.

Den online Caribbean Stud Poker bästa strategin när du ska lägga sig och när du ska höja är enligt följande. Om du inte har återförsäljarens kvalificerade hand måste du vikas. Om du håller en par eller högre rankad hand måste du alltid höja. Ace och King hand utan rankning är den komplicerade som kräver lite memorering. I det här fallet beaktas återförsäljarens uppåtkort. Du måste höja på något av följande tre villkor: Återförsäljarens kort är en två genom drottning och matchar ett av dina kort; Återförsäljarens kort är en ess eller kung och du har en drottning eller jack i handen; Återförsäljarens rang motsvarar inte något av dina kort och du har en drottning och återförsäljarens kort är mindre än ditt fjärde högsta kort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *