Online Blackjack Double Down Strategi

Online Blackjack Double Down Strategi

Online blackjack erbjuder spelare ett valfritt drag som kallas dubbelt ner, vilket innebär att man lägger en extra satsning lika med ante satsningen. Villkoren är att du bara kan rita ett kort efter att du dubbelt ner. Många nya spelare undviker att utöva detta alternativ helt och hållet på grund av den extra satsningen och det aktuella tillståndet. De förlorar de fördelar som den här satsningen erbjuder. Det finns andra spelare som fördubblar sig oberoende, vilket därmed onödigt förlorar extra satsningar. Precis som för alla andra drag i blackjack, finns det en optimal strategi för dubbelt ner. I denna artikel beskrivs och förklaras denna blackjack-dubbelstrategi.

Den idealiska situationen att dubbla ner är när dina kort har ett värde på 11. Nästan 50% av korten i däcken har ett värde på 8 eller mer. Därför med endast ett extra kort finns det 50% chans att sluta med ett slutligt handvärde på 19 eller mer. I denna situation borde du alltid dubbla ner oberoende av återförsäljarens uppåtvända kort.

Om dina kort har ett värde på 10 eller mindre, är din situation relativt svagare. Så du dubblar bara när återförsäljarens uppåtkort är motsvarande svagare. Du dubblar ner med 10 när återförsäljaren har 9 eller mindre. Tänk på ett par 5s som har ett värde av 10 och dubbla ner istället för att dela upp. Om återförsäljarens uppåtkort är ett ess, räknas det som 11 för dessa beslut. Du dubblar ner med 9 när dealern har 6 eller mindre. Återförsäljarens svagaste kort är 5 och 6. Om dealern har 4 eller mindre blir hans position starkare, eftersom han kan förvänta sig en formidabel summa efter att ha ritat två kort. Om du har ett starthandvärde på 8 du dubblar bara om dealern har 5 eller 8. Du fördubblar aldrig med handvärden på mindre än 8 eller hårda värden om 12 eller mer.

Men om du börjar med mjuka totalsumma 12 eller mer har du möjlighet att omfördela 1 till esset istället för 11 om det skulle uppstå behov. Därför finns det några exempel när du kan dubbla ner med mjuka totalsumman 13 eller mer. För att uttrycka det enkelt borde du fördubbla med att starta mjuka totalsumman 13-17, om och bara om dealern har ett uppåtkort på 4, 5 eller 6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *