Några fler roulettstrategier

Några fler roulettstrategier

Ett av de mest kända satsningssystemen som används i Roulette-spelet är på utsidan. Casino spelare tenderar att föredra att vinna jämn pengar istället för att förlora på en insats. Rött och svart är de mest populära satsningarna som kasinospelare brukar satsa på, liksom dussintals och kolumner. Det finns totalt tre olika dussin satsningar på Roulette-bordet samt tre olika kolumner genom vilka kasinospelaren kan satsa. Var och en av dessa täcker ungefär en tredjedel av Roulette-bordet. Det finns två särskiljande strategier som kasinospelare kan använda när det gäller dussintals och kolumner för att maximera sin vinnande potential.

Den första strategin handlar om kasinospelaren som väljer ett dussin, vilken som helst de föredrar och satsar på det. Om kasinospelaren förlorar, finns det en matematisk sekvens som de rekommenderas att följa tills de vinner noterade som 1,2,3,4,6,9 och så vidare. Så länge kasinospelaren följer siffrorna kommer det utan tvekan att ge dem en anständig vinst. Nackdelen i samband med detta är att om kasinospelaren inte får en seger med hjälp av sekvensen, kommer de att ha en betydande förlust som ett resultat. En ytterligare nackdel är att kasinospelaren bara täcker ungefär en tredjedel av Roulette-bordet och casinospelaren kommer mer eller mindre att förlora det på lång sikt om de stannar med en viss strategi i spelet. Den andra strategin handlar om att säkerställa bordets täckning för att undvika förluster.

I den andra strategin vill kasinospelaren täcka mer av Roulette-bordet, då kan de satsa på två dussintals samtidigt i stället för en. Denna utveckling är väldigt annorlunda än den första strategins progression eftersom den är 1,3,9,27,81,243. Detta anses av casino entusiaster vara en ganska brant sekvens att följa, men det finns en uppsida. Uppsidan är att kasinospelaren kan täcka mer av Roulettebordet i hans eller hennes vadslagning och i sin tur potentiellt ha en mer spännande och underhållande tid att spela spelet. Dessa två strategier kan fungera på samma sätt med kolumnbets också.

Vissa kasinospelare tenderar att prova olika kombinationer av de två strategierna för att säkerställa att de kan täcka så mycket av Roulettebordet som möjligt. Kasinospelaren kan förvänta sig att de kommer att ha lika stora vinster och förluster genom att använda denna dussintals och kolumnstrategi. Det är viktigt som med alla strategier för kasinospelaren att bestämma hur mycket de kommer att satsa och när de kommer sluta använda denna specifika strategi. Det finns en rad strategier som kasinospelare kan använda i spelet Roulette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *