Lägg till en Keno-strategi och bli roligare

Lägg till en Keno-strategi och bli roligare

När du spelar är det alltid en bra idé att sätta en ekonomisk strategi – och det handlar om att hålla det. Det garanterar att du inte spenderar pengar, vilket du inte har råd att förlora. Keno måste vara ett roligt och roligt spel som ger dig lite spänning i vardagen – det borde inte förstöra dig. Lyckligtvis kan du i Keno max spela 100 kronor per tid.

Keno Strategy 1: Spela dina lyckliga nummer
En Keno-strategi som kan hjälpa dig att göra det roligt för dig att spela är att du spelar på dina lyckliga nummer. Det kan vara din barns födelsedag, ditt husnummer, din skostorlek eller bara ett nummer som du har en särskild kärlek till. Du kan välja mellan siffrorna från 1 till 70 och kan spela upp till 10 nummer.

När du väljer att spela på dina lyckliga nummer borde du hålla fast vid att spela på dem – även om det kanske inte är de som ritas. Det kommer vara väldigt irriterande för dig om du en dag försöker spela några andra nummer, och då kommer dina lyckliga tal att dras.

Keno Strategy 2: Spela upp numren som ofta extraheras
Denna Keno-strategi är för dem som vill följa Keno-ritningarna noggrant och göra en statistik av vilka nummer som ofta extraheras. Varje dag publiceras ritningarna online och på text-TV.

När du till exempel har statistik i fem eller tio dagar kan du spela på de nummer som ofta har ritats. Även om det är ganska slumpmässigt vilka nummer som extraheras, kan det fortfarande känna att det finns några nummer som i vissa perioder bara dras oftare än andra – och då är det trevligt att du har spelat dem.

När du gör statistik tar det mycket tid att bekanta dig med siffrorna. Det är dock en riktigt trevlig hobby att ha, och för vissa är det en fast ritual att de checkar ut Keno numren varje kväll på. 21:30 när de publiceras.

Keno Strategy 3: Spela upp numren som inte har ritats under en längre tid
Denna Keno-strategi är egentligen bara motsatt av strategin ovan. Här spelar du numren som inte har ritats under en lång tid baserat på teorin om att de snart kommer att dras. Vilken av de två teorierna du föredrar beror mycket på hur du är som en person. Naturligtvis kan du också välja en kombination av båda strategierna, varav hälften ofta dras och hälften är några som inte har ritats en stund.

Naturligtvis, med denna Keno-strategi kommer du också att spendera lite tid på att göra statistik om vilka nummer som har extraherats och vilka inte är.

Keno Strategy 4: Spela varje 10 nummer
I ett Kenospel, som nämnts, finns det 70 nummer. Därför kommer det sannolikt att vara en stor spridning av siffrorna. Det kan därför också vara en strategi för dig att välja några nummer som är långt ifrån varandra i hopp om att det är dina nummer som kommer att utvinnas.

Du kan skapa olika system för vilka nummer det borde vara som är långt ifrån varandra. Vissa väljer bara vart tionde nummer och spelar på dem, andra väljer till exempel 1, 12, 23, 34 och så vidare. Men det är upp till dig hur du vill ha bästa möjliga spridning av dina nummer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *