Grundläggande Blackjack-satsningsstrategi

Grundläggande Blackjack-satsningsstrategi

Tro det eller inte, det finns en enkel strategi som du kan använda för att göra det bästa beslutet varje gång på Blackjack. Denna strategi formulerades matematiskt och har visat sig fungera. Formeln tar hänsyn till vad återförsäljarkortet dikterar, vad spelaren ska göra baserat på denna information.

Denna strategi är lite komplex, men här är ett diagram som visar dig exakt vad du ska göra. Inget behov av att memorera ett kalkylblad eller bli nästa “Rain Man”. Detta diagram är mycket enkelt att använda och detaljer varje beslut baserat på vad återförsäljaren visar.

Double Down

Dubbla ner är ett sätt att försöka vinna extra pengar i en Blackjack-hand. När du dubblar ner måste du placera ett annat vad som är exakt vad gäller ditt original som du placerat i början av handen. Du får då en, och bara ett kort. Detta är nu din totala oavsett vad du fick.

Många spelare använder inte detta alternativ korrekt och det kan vara dyrt i vissa situationer. Du vill alltid dubbla ner när du delas ut, oavsett om dealern visar ett ess. Tabellen som lämnas kommer att beskrivas när du ska använda dubbelt nere. Följ det och du kommer att göra rätten varje gång.

delning

Om du får samma två kort som två 8s får du möjlighet att dela de två korten och göra två nya händer. Du måste placera en annan satsning som liknar ditt original för att utföra den här åtgärden precis som du skulle vara när du dubblar ner. Du kommer nu att ha två händer att spela och varje kommer att ha samma regler som en vanlig Blackjack-hand. Du kan slå, stå, dubbla ner etc.

Det finns vissa tider att använda denna strategi som många spelare förbiser och misslyckas med att göra. Först är när du delas två åtta. Du delar alltid två 8s eftersom du har denna kombination ger dig totalt 16. Att ha 16 är den värsta möjliga starthanden i Blackjack och genom att dela upp dem. du ger dig själv möjligheten att göra två bättre händer att spela.

Försäkring

Om återförsäljaren visar ett ess, får du möjlighet att ta försäkring. Försäkringen är i grunden att satsa på att återförsäljaren kommer att ha en tio som hålkortet. Om Tio visas, vinner du denna insats, men förlorar din ursprungliga satsning som placerades i början av handen. Strategin att använda när erbjuds försäkring är mycket enkel. Ta aldrig denna insats! Det är ett av de värre vad en spelare kan göra tack vare sina dåliga odds och bör alltid undvikas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *