Craps – Typer av vad

Craps – Typer av vad

Det finns många olika typer av satsningar som du kan placera i ett spel med craps. Här är vad du kan placera i spelet:

Pass line bet

PASS LINE BET i craps placeras på “PASS LINE”. Den vinner om COME OUT-rullen är sju eller elva och förlorar om två, tre eller tolv rullas.

Om COME OUT-rullen är fyra, fem, sex, åtta, nio eller tio fastställs poängen. För att vinna insatsen måste du rulla poängen innan en sju kastas. Om en sju rullas före poängen förlorar insatsen. När en poäng har upprättats får spelaren inte ändra eller ta bort sin insats.

Gör inte vad

Satsningen DON’T PASS placeras på “DON’T PASS BAR”. Ett INTE PASS-spel vinner när COME OUT-rullen är två eller tre och förlorar om spelaren rullar sju eller elva. Om 12 rullas är det oavgjort och spelet fortsätter.

Om COME OUT-rullen är fyra, fem, sex, åtta, nio eller tio, är poängen etablerad och för att vinna insatsen måste spelaren rulla en sju innan poängen rullas igen.

Om poängen rullas före sju förlorar INTE PASS-insatsen. När en poäng har upprättats får spelaren inte ändra eller ta bort sin insats på crapsbordet.

Kom satsa

En COME-satsning får placeras efter att POINT har upprättats. Reglerna för COME BETS är desamma som med PASS LINE-insatsen.

COME-insatsen placeras i COME-fältet på Craps-bordet. Den vinner om kastet är sju eller elva och förlorar om två, tre eller elva rullas.

Om rullen är fyra, fem, sex, åtta, nio eller tio upprättas en COME POINT. För att vinna satsningen måste COME POINT rullas innan sju rullas. Om sju rullas före COME POINT förlorar vadet.

Kom inte satsa

Ett spel som INTE KOMMER i craps får placeras efter att POINT bara har upprättats. Reglerna för INTE KOMMAR BETS är desamma som med INTE PASS LINE-satsningen.

Satsningen INTE KOMMER placeras i fältet INTE KOM BAR på Craps-bordet. Den vinner om kastet är två eller tre och förlorar om en sju eller elva rullas. Om tolv rullas är det oavgjort och spelet fortsätter.

Om rulle fyra, fem, sex, åtta, nio eller tio, en COME POINT etableras på Craps bordet. För att vinna vadet måste en sju rullas före COME POINT. Om COME POINT upprepas innan spelaren rullar sju, förlorar INTE COME-insatsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *